Xe nâng Diesel Toyota 3.5 - 5.0 tấn

Xe nâng hàng Toyota 3.5 - 5.0 tấn;
Xe nâng Diesel Toyota 7FD;
xe nang toyota diesel

Sức nâng: 3.5 - 5.0 tấn;
Chiều cao nâng: 3,000mm - 6,000mm;
Động cơ: Diesel Toyota 2Z và Toyota 3Z


xe nang toyota 5 tanThông tin khác: Xe nâng hàng Toyota 7FD-Series được thiết kế cho các ứng dụng nâng hạ tải trọng lớn. Dòng xe nâng hàng Toyota 7FD35-50 được sử dụng rộng rải tại các xưởng gỗ tại Việt Nam. Xe nâng hàng Toyota 7FD35-50 còn được sử dụng tại các kho giấy kèm với bộ kẹp giấy tiêu chuẩn.

xe nang 4 tan Toyota

7FD35 - Xe nâng Toyota 3.5 tấn
7FD40 - xe nâng 4 tấn Toyota
7FD45 - xe nâng diesel 4.5 tấn
7FDK40 - xe nâng Toyota 4 tấn
7FDA50 - xe nâng hàng 5 tấn


xenangtoyota.com.vn Chuyên bán các loại xe nâng hàng Toyota, xe nâng Toyota Diesel, Xe nâng điện Toyota, Toyota Reach Truck, xe nâng kho lạnh, Toyota Battery Forklift, Toyota Diesel Forklift...
Xe nâng Toyota Diesel từ 1.5 tấn - 24.0 tấn (Toyota Diesel Forklift)
Xe nâng Toyota động cơ xăng gas từ 1.5 - 8.0 tấn (Toyota Gasoline LPG Forklift)
Xe nâng điện Toyota 4 bánh ngồi lái từ 1.5 - 3.0 tấn (Toyota battery forklift / Toyota Electric Forklift)
Xe nâng điện Toyota 3 bánh ngồi lái từ 1.0 - 2.0 tấn (Toyota Electric Forklift / Toyota Battery Forklift)
Xe nâng Reach Truck Toyota đứng lái từ 0.9 - 3.0 tấn (Toyota Stand-on Reach Truck)
Xe nâng Toyota Reach Truck ngồi lái 1.2 - 2.5 tấn (Toyota sit-on Reach Truck)
Xe nâng hàng dùng cho kho hẹp Very Narrow Reach Truck / Double Deep Reach Truck
Xe nâng kho lạnh (Forklift & Reach Truck for Cold Storage)
Chúng tôi chuyên bán và cho thuê các loại xe nâng hàng, bán xe nâng cũ và thu mua lại các xe nâng cũ hoặc đổi xe nâng cũ lấy xe mới... Dịch vụ sữa chữa xe nâng hàng...

Xe nâng hàng Toyota tải trọng 4-5 tấn chuyên dùng cho xưởng gỗ và kẹp giấy