Xe nâng Toyota Diesel 6 - 25 tấn

Xe nâng hàng Toyota;
Diesel Forklift 6 - 25 tấn;
xe nang toyota diesel
Sức nâng: 6.0 - 25.0 tấn;
Chiều cao nâng: 3,000 - 6,000 mm;
Động cơ: Diesel (TOYOTA 14Z-II, TOYOTA 15Z, HINO J08E-T, HINO J08E-UM);
Xe nang toyota diesel

Thông tin khác: Xe nâng hàng Toyota tải trọng lớn từ 6 tấn đến 25 tấn chuyên dùng cho các ứng dụng nâng hạ nặng tại các xưởng gỗ, kho giấy, nhà máy thép và các nhà máy đóng tàu. Xe nâng diesel Toyota tải trọng lớn được thiết kế để hoạt động liên tục với tuổi thọ cao nhất.
xe nang toyota diesel
5FD50 xe nâng hàng 5 tấn
5FD60 xe nâng diesel 6 tấn
5FD70 xe nâng Toyota 7 tấn
5FD80 xe nâng 8 tấn Toyota diesel
5FDM60 xe nâng 6 tấn Toyota
5FDM70 xe nâng 7 tấn diesel
4FD100 xe nâng hàng 10 tấn
4FD115 xe nâng hàng 11.5 tấn Toyota
4FD120 xe nâng hàng 12 tấn
4FD135 xe nâng toyota 13.5 tấn
4FDK150xe nâng 15 tấn toyota
4FDK160 xe nâng hàng 15 tấn
4FD150 xe nâng 15 tấn Toyota diesel
4FD180 xe nâng 18 tấn Toyota
4FD200 xe nâng 20 tấn Toyota
4FD230 xe nâng 23 tấn diesel Toyota
4FD240 xe nâng hàng 24 tấn và 25 tấn Toyota

xenangtoyota.com.vn Chuyên bán các loại xe nâng hàng Toyota, xe nâng Toyota Diesel, Xe nâng điện Toyota, Toyota Reach Truck, xe nâng kho lạnh, Toyota Battery Forklift, Toyota Diesel Forklift...
Xe nâng Toyota Diesel từ 1.5 tấn - 24.0 tấn (Toyota Diesel Forklift)
Xe nâng Toyota động cơ xăng gas từ 1.5 - 8.0 tấn (Toyota Gasoline LPG Forklift)
Xe nâng điện Toyota 4 bánh ngồi lái từ 1.5 - 3.0 tấn (Toyota battery forklift / Toyota Electric Forklift)
Xe nâng điện Toyota 3 bánh ngồi lái từ 1.0 - 2.0 tấn (Toyota Electric Forklift / Toyota Battery Forklift)
Xe nâng Reach Truck Toyota đứng lái từ 0.9 - 3.0 tấn (Toyota Stand-on Reach Truck)
Xe nâng Toyota Reach Truck ngồi lái 1.2 - 2.5 tấn (Toyota sit-on Reach Truck)
Xe nâng hàng dùng cho kho hẹp Very Narrow Reach Truck / Double Deep Reach Truck
Xe nâng kho lạnh (Forklift & Reach Truck for Cold Storage)
Chúng tôi chuyên bán và cho thuê các loại xe nâng hàng, bán xe nâng cũ và thu mua lại các xe nâng cũ hoặc đổi xe nâng cũ lấy xe mới... Dịch vụ sữa chữa xe nâng hàng...

Xe nâng Diesel Toyota từ 6 đến 25 tấn, xe nâng hàng Toyota 10 tấn, xe nâng diesel 15 tấn Toyota.